ReadyPlanet.com
dot dot
bulletทรีโอพร็อพเพอร์ตี้
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สายคล้องบัตร
ติดต่อเรา


Our Service
SMS Database Service:

      ผู้ใช้บริการสามารถใช้ฐานข้อมูล (Database) ของบริษัทฯ ที่ยินยอมรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS โดยการจัดส่ง ข้อความภายใต้ Application SMS ของทางบริษัทฯ โดยแยกประเภทของผู้รับข้อความ ดังนี้

            - เพศ (Sex) แยกประเภทเป็นชายหรือหญิง
            - อายุ (Age) แยกประเภทอายุ ตามช่วงอายุ
            - สถานภาพ (Status) แยกประเภทของสถานภาพ โสด, สมรส, หย่า
            - พื้นที่อาศัย (Location) แยกประเภทออกเป็นจังหวัด กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
            - โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ประเภทของโทรศัพท์มือถือ จอขาวดำ และจอสี
            - อาชีพ (Occupation) แยกประเภทตามอาชีพ
            - ธุรกิจ (Line of Business) แยกได้ตามประเภทธุรกิจ 16 หมวด
            - รายได้ต่อเดือน (Revenue) แยกประเภทตามลำดับขั้นเงินเดือน
            - ความชอบ (Lifestyle) แยกประเภทของความชอบแต่ละหมวด เช่น กีฬา, ดนตรี ฯลฯ


ขั้นตอนการดำเนินงาน
            - ลูกค้าสามารถสั่งซื้อบริการโดยการแฟ็กซ์ใบสั่งซื้อมาที่ บริษัท ทรีโอ อินเทลเกทธ  จำกัด
            - ระบุจำนวนเลขหมาย, กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เช่น เพศ, อายุ, รายได้ ก่อนระยะเวลาที่จะจัดทำการส่ง 3 วัน
            - กำหนด วัน, เวลา ที่ต้องการส่งข้อความให้กับทางบริษัททราบ
            - ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการก่อนการส่ง 1 วัน


SMS Our Service:

(ลูกค้าสามารถจัดทำการส่งข้อความได้เองผ่านทาง Internet)

คุณสมบัติ
            - ส่งข้อความเข้าสู่โทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบที่เปิดบริการในประเทศไทย
            - ความเร็วในการส่ง 5 ข้อความ ต่อ 1 วินาที
            - ส่งข้อความ ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร (คิดเป็น 1 ข้อความ)
            - ส่งข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร (คิดเป็น 1 ข้อความ)
            - สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง (Sender) เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอาราบิค ได้ 10 ตัวอักษร
            - สามารถตอบกลับหรือโทรกลับได้จากชื่อผู้ส่ง (Sender) ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดขึ้นได้ เช่น 02XXXXXXX, 09XXXXXXX, หรือ เลขหมายระบบตอบรับข้อความสั้น (SMS) ที่กำหนดไว้ได้ เช่น 450XXXX, 451XXXX
            - ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อความได้เอง โดยผ่านทางระบบ Internet ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น

SMS Interactive (SMS Two Way):
ขั้นตอนการส่ง sms (ส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ)

            ขั้นตอนที่ 1 เข้าเมนู Write Message (เขียนข้อความ) จากโทรศัพท์มือถือ
            ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ TI เว้นวรรค ตามด้วยข้อความ......
                        ตัวอย่าง TI 012345(รหัสสมาชิกหรือข้อความอื่นๆ) , ……. แล้วเลือกเมนู Send Message (ส่งข้อความ) มาที่เบอร์ 4504333
            ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะส่งข้อความตอบกลับมายังมือถือของคุณว่า " ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับ xxxxxx" เป็นการ ยืนยันว่าทางบริษัทฯได้รับข้อความเรียบร้อย

            หมายเหตุ ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาททุกระบบทั่วประเทศ ระบบที่สามารถส่ง SMS มาร่วมสนุกได้ดังนี้ AIS, DTAC, True Move และ Hutch

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการดำเนินกิจกรรม:
            1) ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความแตกต่างขององค์กรได้ ซึ่งมีผลระยะยาว
            2) ความรวดเร็วในของการเข้าร่วมในกิจกรรมการไม่ต้องเสียเวลาไป สนง.ไปรษณีย์ หรือตู้รับส่ง
            3) ความประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และเก็บรักษาชิ้นส่วน
            4) ได้ภาพลักษณ์ว่าเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่เพราะใช้การสื่อสารในระบบดิจิตอล
            5) สร้างฐานข้อมูลของผู้ที่ตอบกลับมา เพื่อใช้ในการทำวิจัยหรือลูกค้าสัมพันธ์ได้ต่อไปได้ในอนาคต
            6) สามารถตรวจเช็คความสำเร็จ/ล้มเหลวของกิจกรรมในขณะที่กิจกรรมกำลังดำเนินการอยู่เพื่อหาวิธีแก้ไข และปรับปรุงในทันที
            7) สามารถเก็บไว้เป็นข้อมูลทางสถิติ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

@สงวนลิขสิทธิ์โดย: บริษัท ทรีโอ อินเกทธเทล จำกัด  

ตัวอย่างการใช้ SMS: สำหรับใช้ส่วนตัว | โรงเรียน | โรงพยาบาล | อสังหาริมทรัพย์ | ธุรกิจขนส่ง | กีฬาประเภทต่าง ๆ | สนามกอล์ฟ | สปอร์ต คลับ | หนังสือพิมพ์ | ทัวร์/ท่องเที่ยว | ธุรกิจขายตรง | ธุรกิจประกัน | เงินทุนหลักทรัพย์ | ธุรกิจจัดหางาน | ธุรกิจรถยนต์  | ห้างสรรพสินค้า | แฟรนไชส์ | เว็บไซต์ | หน่วยงานราชการ | แจ้งเตือนโรคระบาด | แจ้งเตือนภัยสินามิ | แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ