ReadyPlanet.com
dot dot
bulletทรีโอพร็อพเพอร์ตี้
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สายคล้องบัตร
ติดต่อเรา


Our Service
SMS Database Service:

      ผู้ใช้บริการสามารถใช้ฐานข้อมูล (Database) ของบริษัทฯ ที่ยินยอมรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS โดยการจัดส่ง ข้อความภายใต้ Application SMS ของทางบริษัทฯ โดยแยกประเภทของผู้รับข้อความ ดังนี้

            - เพศ (Sex) แยกประเภทเป็นชายหรือหญิง
            - อายุ (Age) แยกประเภทอายุ ตามช่วงอายุ
            - สถานภาพ (Status) แยกประเภทของสถานภาพ โสด, สมรส, หย่า
            - พื้นที่อาศัย (Location) แยกประเภทออกเป็นจังหวัด กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
            - โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ประเภทของโทรศัพท์มือถือ จอขาวดำ และจอสี
            - อาชีพ (Occupation) แยกประเภทตามอาชีพ
            - ธุรกิจ (Line of Business) แยกได้ตามประเภทธุรกิจ 16 หมวด
            - รายได้ต่อเดือน (Revenue) แยกประเภทตามลำดับขั้นเงินเดือน
            - ความชอบ (Lifestyle) แยกประเภทของความชอบแต่ละหมวด เช่น กีฬา, ดนตรี ฯลฯ


ขั้นตอนการดำเนินงาน
            - ลูกค้าสามารถสั่งซื้อบริการโดยการแฟ็กซ์ใบสั่งซื้อมาที่ บริษัท ทรีโอ อินเทลเกทธ  จำกัด
            - ระบุจำนวนเลขหมาย, กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เช่น เพศ, อายุ, รายได้ ก่อนระยะเวลาที่จะจัดทำการส่ง 3 วัน
            - กำหนด วัน, เวลา ที่ต้องการส่งข้อความให้กับทางบริษัททราบ
            - ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการก่อนการส่ง 1 วัน


SMS Our Service:

(ลูกค้าสามารถจัดทำการส่งข้อความได้เองผ่านทาง Internet)

คุณสมบัติ
            - ส่งข้อความเข้าสู่โทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบที่เปิดบริการในประเทศไทย
            - ความเร็วในการส่ง 5 ข้อความ ต่อ 1 วินาที
            - ส่งข้อความ ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร (คิดเป็น 1 ข้อความ)
            - ส่งข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร (คิดเป็น 1 ข้อความ)
            - สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง (Sender) เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอาราบิค ได้ 10 ตัวอักษร
            - สามารถตอบกลับหรือโทรกลับได้จากชื่อผู้ส่ง (Sender) ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดขึ้นได้ เช่น 02XXXXXXX, 09XXXXXXX, หรือ เลขหมายระบบตอบรับข้อความสั้น (SMS) ที่กำหนดไว้ได้ เช่น 450XXXX, 451XXXX
            - ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อความได้เอง โดยผ่านทางระบบ Internet ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น

SMS Interactive (SMS Two Way):
ขั้นตอนการส่ง sms (ส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ)

            ขั้นตอนที่ 1 เข้าเมนู Write Message (เขียนข้อความ) จากโทรศัพท์มือถือ
            ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ TI เว้นวรรค ตามด้วยข้อความ......
                        ตัวอย่าง TI 012345(รหัสสมาชิกหรือข้อความอื่นๆ) , ……. แล้วเลือกเมนู Send Message (ส่งข้อความ) มาที่เบอร์ 4504333
            ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะส่งข้อความตอบกลับมายังมือถือของคุณว่า " ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับ xxxxxx" เป็นการ ยืนยันว่าทางบริษัทฯได้รับข้อความเรียบร้อย

            หมายเหตุ ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาททุกระบบทั่วประเทศ ระบบที่สามารถส่ง SMS มาร่วมสนุกได้ดังนี้ AIS, DTAC, True Move และ Hutch

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการดำเนินกิจกรรม:
            1) ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความแตกต่างขององค์กรได้ ซึ่งมีผลระยะยาว
            2) ความรวดเร็วในของการเข้าร่วมในกิจกรรมการไม่ต้องเสียเวลาไป สนง.ไปรษณีย์ หรือตู้รับส่ง
            3) ความประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และเก็บรักษาชิ้นส่วน
            4) ได้ภาพลักษณ์ว่าเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่เพราะใช้การสื่อสารในระบบดิจิตอล
            5) สร้างฐานข้อมูลของผู้ที่ตอบกลับมา เพื่อใช้ในการทำวิจัยหรือลูกค้าสัมพันธ์ได้ต่อไปได้ในอนาคต
            6) สามารถตรวจเช็คความสำเร็จ/ล้มเหลวของกิจกรรมในขณะที่กิจกรรมกำลังดำเนินการอยู่เพื่อหาวิธีแก้ไข และปรับปรุงในทันที
            7) สามารถเก็บไว้เป็นข้อมูลทางสถิติตัวอย่างการใช้ SMS

ประโยชน์ของ SMS
ประวัติความเป็นมา SMS
ข้อตกลง
Wap Push คืออะไร
SMS Text Message
ภัยธรรมชาติ
แจ้งเตือนภัยสินามิ
แจ้งเตือนโรคระบาด
การชำระเงิน
สมัครทดลองใช้ SMS
ราคา SMS
SMS สำหรับธุรกิจขนส่ง
SMS สำหรับธุรกิจรีสอร์ท
SMS สำหรับข่าวด่วน
SMS สำหรับหน่วยงานราชการ
SMS สำหรับธุรกิจรถยนต์
SMS สำหรับห้างสรรพสินค้า
SMS สำหรับธุรกิจเงินทุน
SMS สำหรับอสังหาริมทรัพย์
SMS สำหรับธุรกิจ
SMS สำหรับโรงพยาบาล
SMS สำหรับโรงเรียน
SMS สำหรับเว็บไซต์
SMS สำหรับธุรกิจประกันภัย
SMS สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
SMS สำหรับธุรกิจจัดหางาน
SMS สำหรับธุรกิจขายตรง
SMS สำหรับสปอร์ต คลับ
SMS สำหรับสนามกอล์ฟ
SMS สำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ
SMS ใช้ส่วนตัวCopyright © 2010 All Rights Reserved.

@สงวนลิขสิทธิ์โดย: บริษัท ทรีโอ อินเกทธเทล จำกัด  

ตัวอย่างการใช้ SMS: สำหรับใช้ส่วนตัว | โรงเรียน | โรงพยาบาล | อสังหาริมทรัพย์ | ธุรกิจขนส่ง | กีฬาประเภทต่าง ๆ | สนามกอล์ฟ | สปอร์ต คลับ | หนังสือพิมพ์ | ทัวร์/ท่องเที่ยว | ธุรกิจขายตรง | ธุรกิจประกัน | เงินทุนหลักทรัพย์ | ธุรกิจจัดหางาน | ธุรกิจรถยนต์  | ห้างสรรพสินค้า | แฟรนไชส์ | เว็บไซต์ | หน่วยงานราชการ | แจ้งเตือนโรคระบาด | แจ้งเตือนภัยสินามิ | แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ