ReadyPlanet.com
dot dot
bulletทรีโอพร็อพเพอร์ตี้
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สายคล้องบัตร
ติดต่อเรา


ข้อตกลง
ข้อตกลงในการใช้บริการ SMS Gateway
โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงก่อนสมัครขอใช้บริการคำว่า "ทรีโอ อินเกทธเทล" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS:Short Message Service) จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่คำว่า "สมาชิก" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ใช้บริการของทรีโอ อินเกทธเทล ประเภทส่งข้อความสั้น (SMS:Short Message Service) จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติยกเลิก การเป็นสมาชิกทันทีแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล, ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ และ/หรือ ในกรณีมีผู้เสียหาย สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียวของ ทรีโอพลัส หากละเมิดหรือไม่ปฏิบัติหรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง ทรีโอ อินเกทธเทล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
1. ข้อมูลที่สมาชิกกรอกเพื่อสมัครใช้บริการตลอดจนข้อมูลที่ประกอบการใช้บริการ ต้องเป็นความจริง, 
    ครบถ้วน  และใหม่ล่าสุด เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง เช่น ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ในการตั้งชื่อผู้ใช้ (Username) เช่น webmaster, admin, 
    adminstrator, posstmaster หรือคำอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบหรือทีมงานของ
    ทรีโอ อินเกทธเทล
3. เพื่อความปลอดภัย สมาชิกต้องรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ดี
    โดยไม่บอก    ให้ผู้อื่นทราบ กรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน ทรีโอ อินเกทธเทล จะแจ้งรหัสผ่านให้
    สมาชิกทางอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
4. บริการ SMS Gateway เป็นบริการในระบบทำงานชำระค่าบริการแบบ ชำระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid)
    เมื่อสมาชิกชำระเงินค่าบริการแล้ว ทรีโอ อินเกทธเทล ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
5. ผู้ใช้บริการต้องส่ง SMS ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการ
    โทรศัพท์เคลื่อนที่
6. ในการเพิ่มเครดิต SMSแต่ละครั้ง มีระยะเวลาการใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด หากหมดระยะเวลา
    การใช้งานแล้ว จำนวนเครดิตSMSของสมาชิกยังเหลืออยู่ ระบบจะยกยอดเครดิตSMSที่เหลือไป
    รวมยอดเครดิต SMS ที่สมาชิกซื้อในครั้งต่อไป
7. ภายในระบบส่งข้อความ หากระบบปรากฏข้อความ "ข้อความถูกส่งออกไปเรียบร้อยแล้ว" หมายถึง 
    ทรีโอพลัส ยืนยันว่า ข้อความ SMS ของสมาชิก ถูกนำส่งไปถึงระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
    ผู้รับเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ระบบไม่สามารถส่งข้อความได้ ระบบจะปรากฏข้อความแจ้งให้สมาชิกทราบ
    ในขณะที่สมาชิก  ส่งข้อความ สมาชิกจะไม่เสียค่าบริการ
8. ทรีโอ อินเกทธเทล ไม่รับผิดชอบ กรณีที่สมาชิกกรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับSMS 
    ผิด และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ SMS ไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์
    เคลื่อนที่แล้ว อันเป็นเหตุให้ข้อความ SMS ส่งไปไม่ถึงผู้รับ
9. ข้อความ SMS ที่สมาชิกส่งไปถึงผู้รับ สามารถส่งได้ 160 ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความ หากมีภาษาไทย
    หรือ อักขระพิเศษปะปนอยู่ในข้อความส่งได้ 70 ตัวอักษร ต่อหนึ่งข้อความ
10. สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความ ถ้อยคำหยาบคาย, กล่าวหาผู้อื่น, ดูหมิ่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์, 
    ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดสิขสิทธิ์, ไม่เป็นความจริง, ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก, 
    พนันขันต่อ, ผิดศีลธรรม  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ/หรือ ข้อความอันเข้าข่ายที่เป็นการ
    รบกวนผู้อื่น และ/หรือ สมาชิกด้วยกันตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมายของ
    ประเทศไทย หากมีผู้เสียหาย สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
11.สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความหยาบคาย หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือ
    สินค้า และบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกันหรือไม่
12.สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อน
    ทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
13.สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางยั่วยุกามารมย์ หรือลามกอนาจาร
14.สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นการแสดงหรือมีข้อความถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดา
    อันอาจเป็นเหตุชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น
15. ตลอดการใช้งานท่านจะต้อง ตั้งค่าให้ WebBrowser ของท่านสามารถใช้งาน cookies
     และ Java ได้
16. สมาชิกมีความเป็นส่วนตัว ทรีโอ อินเกทธเทล ไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลของสมาชิก, ข้อความที่สมาชิก
     ส่งถึงผู้รับ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

@สงวนลิขสิทธิ์โดย: บริษัท ทรีโอ อินเกทธเทล จำกัด  

ตัวอย่างการใช้ SMS: สำหรับใช้ส่วนตัว | โรงเรียน | โรงพยาบาล | อสังหาริมทรัพย์ | ธุรกิจขนส่ง | กีฬาประเภทต่าง ๆ | สนามกอล์ฟ | สปอร์ต คลับ | หนังสือพิมพ์ | ทัวร์/ท่องเที่ยว | ธุรกิจขายตรง | ธุรกิจประกัน | เงินทุนหลักทรัพย์ | ธุรกิจจัดหางาน | ธุรกิจรถยนต์  | ห้างสรรพสินค้า | แฟรนไชส์ | เว็บไซต์ | หน่วยงานราชการ | แจ้งเตือนโรคระบาด | แจ้งเตือนภัยสินามิ | แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ